NOR-RFID
20.10.2006
Gunnar N. Monsen
gunnar@bibsyst.no


Norsk profil
Generelle kommentarer
Personvern:

Ingen informasjon legges inn i "Mandatory Part" som kan identifisere eksemlarene uten at informasjonen er knyttet til et biblioteksystem. Man vil forøvrig sterkt oppfordre til at man ved klargjøring av eksemplarer i biblioteket, fjerner eventuell informasjon som kan bryte med personvernet.
Modellen omfatter ikke lånekort, så problemstillinger knyttet til RFID, låneridentifikasjon og presonvern, berøres ikke av denne standarden.

"Base bibliotek"

Gruppen anbefaler at man sender en henvendelse til NB om å sendeen søknad til ISIL for godkjenning av kodene i "Base bibliotek"


Låsing av brikker:

Gruppen konkluderer med at brikker ikke låses. Man ser imidlertid at det i enkelte miljøer kan være riktig å gjøre dette.