NOR-RFID
20.10.2006
Gunnar N. Monsen
gunnar@bibsyst.no
Den norske standarden tar utgangspunkt i den danske standarden, med et tillegg som beskriver den norske profilen. Tillegget er laget med henvisninger til punktene i den danske standarden, Part 3 - The Data Model Proposal. Punkt som ikke refereres vil bli stående som i den danske modellen.


Norsk profil


Til Part 3 - The Data Model Proposal

Man trenger kun å forholde seg til “mandatory starting block” på brikker fra andre bibliotek (ikke lokalt utstedt). Ønsker man å legge inn annen informasjon, så er det opp til hver enkelt, men man forutsetter at man da følger spesifikasjonene for “structured og unstructured extension”.


Til 3.2.1.1. Standard version:

Norsk profil følger samme versjonsnummer som den danske standarden. Det betyr at den norske modellen må revideres når den danske gjør det.


Til 3.2.1.2 Type of usage:

Dette feltet synes først og fremst å kunne ha betydning i det lokale systemet. Dersom det ikke brukes, skal verdiene 1 og 8 brukes.


Til 3.2.1.5 Primary item ID:

Den avsatte plassen er tilstrekkelig for den norske biblioteksmiljøet. “Alternate item ID” i “structured extension” brukes ikke.


Til 3.2.1.7 Country of owner library:

For Norge: NO


Til 3.2.1.8 Owner library:

Biblioteksnummer fra “base bibliotek” skal brukes.

Dette feltet, sammen med “Primary item ID” og “Country of owner library”, sikrer en unik dentifikasjon. Dette betyr at vi i Norge kun trenger 32 Bytes brikker. Dersom noen ønsker å bruke 34 Bytes, så skal systemene kunne takle dette, selv om man velger å ikke bruke dette i lokalt system. Vi tolker “Owner library” som “utstedende bibliotek”- Det sikrer fortsatt unik identifikasjon, uten at man stiller krav om å omprogrammere brikken ved eventuell sammenslåing av bibliotek. Vi ser ikke at det er noe problem å beholde informasjonen i “Owner library” ved en slik sammenslåing, selv om det medfører at denne verdien utgår i “base bibliotek” Denne informasjonen brukes ikke utenfor det lokale systemet.