NOR-RFID
20.10.2006
Gunnar N. Monsen
gunnar@bibsyst.no


Norsk profil
Ubesvarte spørsmål
Til 3.7. String encoding - siste setning:

"Strings beyond the end of en extension block is assumed to be empty". Det er usikkerhet om hva dette betyr, og om setningen kan slettes. Spørsmålet skal være sendt RFID-leverandørene. Følgende svar har kommet:

TagVision: Det betyr at det er flere blokker enn det er bruk for.

Til utsagnet vedrørende AFI:

Hva menes med: "However, in the final editorial phase new information has been tabled".
Spørsmålet skal være sendt RFID-leverandørene. Følgende svar har kommet:
TagVision: Det er/var tale om at AFI kanskje skulle være på samme sted som EAS. Det har ingen praktisk betydning.