NOR-RFID
20.10.2006
Gunnar N. Monsen
gunnar@bibsyst.no


RFID datamodell for norske bibliotekArbeidet med den Norske standarden for RFID i norske bibliotek, startet med et møte i Oslo 19.01.2006. Invitasjonen til dette møte, ble sendt de norske biblioteksystemleverandørene, biblioteksentralen, ABM-utvikling og annonsert på biblioteknorge@nb.no.


Disse er medlemmer i RFID-gruppen:

Roger Evans - Deichmanske bibliotek
Tomas Strandos - Bibliotekservice
Øystein Reiersen - Bibliotekenes IT-Senter
Rune Brandshaug - BIBSYS
Steinar Håkenstad - Norsik
Harald Bøe - Norsik
Jens Vindvad - ABMU
Kjartan Vevle - Biblioteksentralen
Ola Thori Kogstad - Bibliotek-Systemer As
Gunnar N. Monsen - Bibliotek-Systemer As


Bakgrunnen for initiativet:


En norsk standard har 4 hovedmål:

  1. Sikre bibliotekenes investeringer

  2. Medvirke til best mulige priser på RFID-brikker

  3. Gjøre bibliotekene mer leverandøruavhengige

  4. Legge tilrette for større systeminteroptibilitet (Fjernlån, depot, sammenslåing av bibliotek)


Den danske standarden:

Den danske standarden (DS INF 163-1-2005) er beskrevet i "RFID DataModel for Libraries" av "RFID Data Model for Libraries Working Group" - July 2005. Denne arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid og resultatet er i ferd med å bli en internasjonal standard. Arbeidgruppen var bredt sammensatt, med alle vesentlige leverandører i Nordeuropa.


RFID-gruppens mandat:

Den norske RFID-gruppen har ingen formell myndighet til å vedta en standard på dette område. Imidlertid repersenterer gruppen alle de tunge aktørene i biblioteksektoren i Norge, slik at resultatet av arbeidet vil bli en uformell standard, som er sikret støtte av arbeidsgruppens deltagere og deres institusjoner.

Arbeidsgruppen har stilt seg bak forslaget om å opprette en norsk standard for RFID. Dette forslaget vil være en uformell standard, gitt arbeidsgruppens myndighet. Forslaget legger den danske standarden til grunn, og innfører avgrensninger innenfor denne, som er relevant for norske forhold. For å indikere at dette ikke er en separat standard, bruker vi betegnelsen "Norsk profil" om forslaget. Norsk profil finnes _her_

Gruppen oppfordrer alle bibliotek som tar denne teknologien i bruk å stille krav til sine leverandører om at den norske standarden følges!