NOR-RFID
20.10.2006
Gunnar N. Monsen
gunnar@bibsyst.no

Arbeidet med Den Norske standarden for RFID i norske bibliotek, startet med et møte i Oslo 19.01.2006. Invitasjonen blei sendt de norske biblioteksystemleverandørene, biblioteksentralen, ABM-utvikling og annonsert på biblioteknorge. En norsk RFID-gruppe blei nedsatt for å etablere en RFID datamodell for norske bibliotek.

RFID-gruppa
    nor-rfid.html

Referat fra møter i RFID-gruppa
    RFID.ref.20060119.pdf

Norsk RFID profil:
    Norsk profil

Her kan du se den danske datamodeller (pdf):
    RFID Data Model for Libraries.pdf

Her kan du kjøpe den ofisielle danske standarden for RFID i bibliotek:
    DS INF 163-1-2005