Biblioteksystemleverandørene i Norge


Siden 1999 har det eksistert et samarbeidsforum blant biblioteksystemleverandører i Norge for utveksling av informasjon og drøfting av forhold av felles interesse. Gruppen skal ha et særlig fokus på oppgaver som krever felles beslutninger og/eller samordning. Hensikten er å fremme samspill på tvers av biblioteksystemene.

Følgende biblioteksystemleverandører deltar i gruppen: Axiell, Bibliotek24, Biblioteksentralen, Bibliotekservice, Bibliotek-Systemer/Bibliofil, Bokbasen, Libriotech, Nasjonalbiblioteket, Reindex.no, Sikt, Systematic og Tind.


Mandat
Mandat for gruppen ble utarbeidet i 2001.

Møtereferater
Referat 1/24
Referat 2/23
Referat 1/23
Referat 2/22
Referat 1/22
Referat 1/21
Referat 1/20
Referat 2/19
Referat 1/19
Referat 2/18
Referat 1/18
Referat 2/17
Referat 1/17
Referat 2/16
Referat 1/16
Referat 1/15
Referat 2/14
Referat 1/14
Referat 2/13
Referat 1/13
Referat 2/12
Referat 1/12
Referat 2/11
Referat 1/11
Referat 2/10
Referat 1/10
Referat 2/09
Referat 1/09
Referat 2/08
Referat 1/08
Referat 2/07
Referat 1/07
Referat 2/06
Referat 1/06
Referat 2/05
Referat 1/05
Referat 2/04
Referat 1/04
Referat 3/03
Referat 2/03
Referat 1/03
Referat 1/02
Referat 2/02

E-post
Gruppen har en egen epost-adresse for utveksling av informasjon: Vi tar med glede imot tips til saker vi bør beskjeftige oss med!

Aktiviteter:
Nasjonalt lånekort (beskrivelse av prosjektet Nasjonalt lånekort).

Biblioteknummer
Alle bibliotek som sender eller tar imot fjernlånsbestillinger må registreres med et sjusifret, unikt biblioteknummer. Biblioteknummeret identifiserer bibliotekene i samtlige samarbeidende biblioteksystem.
Henvendelser rettes til: Basebibliotek@nb.no.

Norsk NCIP-profil
Standarden vil forenkle fjernlånsbehandlingen mellom norske bibliotek.

Aktuelle lenker
Datatilsynet
Norzig
Zig
Norsk RFID-standard

 

Sist endret 2024-05-21